Százalékszámítás 4- szöveges feladat

Százalékszámítás 4- szöveges feladat

 

1) Egy osztály 40 tanulójából 24 lány, a többi fiú. A lányok 12,5%-a szőke.

a) Az osztály tanulóinak hány százaléka fiú?

b) Az osztály tanulóinak hány százaléka szőke lány?

 

2) Két munkás együtt ás föl egy kertet. Az egyik fölássa a kert 65%-át, a másik

a megmaradt 12470m2-t.

Hány négyzetméter a kert területe?

 

3) Egy iskola tanulóinak 48%-a fiú. Hány tanuló jár az iskolába, ha 504 fiú

tanuló van?